Om terapeutisk hus
Dansk Psykoterapeutforening
Email
Klik og se kort
Gå til startsiden

Supervision af terapeuter, lærere og pædagoger

 

Terapeutisk Hus kan tilbyde supervision til terapeuter og til pædagogisk personale i daginstitutioner, døgninstitutioner, familieplejer og på skoler. Supervisionen tilbydes både i grupper og enkeltvis.

 

Der vil fagligt være tale om at se på målsætninger for det arbejde, du eller I står i. I en gruppe vil der være rum for at sætte ord på både det fælles, og det der bliver oplevet forskelligt.

 

I supervisionen kan Terapeutisk Hus bidrage ved at kaste nyt lys over begivenhederne, som du eller I ønsker at arbejde med, således nye muligheder bliver afprøvet. Jeg vil stille spørgsmål og folde problemfelterne ud. Jeg vil undervise, hvor der kan være behov for ny viden, for at kunne sætte en god udvikling i gang. Og jeg vil arbejde på, at den, der modtager supervision, bliver opmærksom på sine ressourcer og finder glæden i sit arbejde.

 

I supervisionen vil vi arbejde med tanker, følelser og adfærd på den måde, at det bliver en bevidstgjort, at det hænger nøje sammen. Ofte kan det være gavnligt at inddrage elementer af livshistorien, for at blive klog på den måde, vi interagerer på. Tillige vil jeg hjælpe med, at der bliver arbejdet med dialogen, og måden vi taler sammen på.

 

Det handler ofte om at danne sig overblik, og at lære at fastholde en voksen og passende måde at forholde sig til sine opgaver og relationer på.

Terapeutisk Hus

Højtoftevej 15

7700 Thisted

Tlf. 40 33 25 26

frank@terapeutiskhus.dk

 

Pjece:

Kvalitetskriterier for privatpraktiserende psykoterapeuter